Formularz przekazywania datków

FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY  KRS 0000705635


Czas Męczenników - Prześladowany Kościół

/
Darowizna

W przypadku występowania jakichkolwiek problemów z formularzem darowizn, prosimy o kontakt z administratorem witryny:  biuro@fundacja-fileo.pl

 Możesz również przekazać datek kartą lub poprzez PayPal
Zasady przekazywania darowizn – regulamin
I. Strona internetowa fundacja-fileo.pl jest prowadzona przez "FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY" KRS 0000705635; NIP 6731903493; REGON 36883097200000; ul. Wojska Polskiego 33c/1; 78-449 Borne Sulinowo; Polska.

II. Darczyńcą "FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY" KRS 0000705635 może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

III. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunek bankowy Fundacji, w tytule wpisując "Darowizna na cele statutowe” ; "Czas Męczenników" lub "Prześladowany Kościół" , oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi PayU lub PayPal.

IV. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

V. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby: pisemnie na adres siedziby Fundacji  (ul. Wojska Polskiego 33c/1; 78-449 Borne Sulinowo; Polska) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fundacja-fileo.pl

VI. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej kierowanej na adres siedziby Fundacji bądź elektronicznie.

VII. W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają  zasady niniejszego regulaminu i odpowiednie przepisy prawa.

VIII. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek "FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY";
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez PayU,Przelewy24,DotPay,PayPal.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez PayU,Przelewy24,DotPay lub PayPal. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z "FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY".

IX. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.

X. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

XI. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce "Regulamin płatności" na stronie internetowej Fundacji.

XII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Fundacja ”FILEO”

Fundacja jest zarejestrowana na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000705635 ; NIP 6731903493 ; REGON 36883097200000

Wojska Polskiego 33c/1
78-449 Borne Sulinowo
Polska
tel:
+48 889 952 888
+48 538 826 764
e-mail:
biuro@fundacja-fileo.pl
czasmeczennikow@fundacja-fileo.pl

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: