Przekaż darowiznę

Formularz przekazywania datków

FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY  KRS 0000705635


Czas Męczenników - Prześladowany Kościół

/
Darowizna

W przypadku występowania jakichkolwiek problemów z formularzem darowizn, prosimy o kontakt z administratorem witryny:  biuro@fundacja-fileo.pl

 Możesz również przekazać datek kartą lub poprzez PayPal
Zasady przekazywania darowizn – regulamin
I. Strona internetowa fundacja-fileo.pl jest prowadzona przez "FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY" KRS 0000705635; NIP 6731903493; REGON 36883097200000; ul. Wojska Polskiego 33c/1; 78-449 Borne Sulinowo; Polska.

II. Darczyńcą "FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY" KRS 0000705635 może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

III. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunek bankowy Fundacji, w tytule wpisując "Darowizna na cele statutowe” ; "Czas Męczenników" lub "Prześladowany Kościół" , oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi PayU lub PayPal.

IV. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

V. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby: pisemnie na adres siedziby Fundacji  (ul. Wojska Polskiego 33c/1; 78-449 Borne Sulinowo; Polska) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fundacja-fileo.pl

VI. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej kierowanej na adres siedziby Fundacji bądź elektronicznie.

VII. W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają  zasady niniejszego regulaminu i odpowiednie przepisy prawa.

VIII. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek "FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY";
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez PayU,Przelewy24,DotPay,PayPal.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez PayU,Przelewy24,DotPay lub PayPal. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z "FILEO-FUNDACJA NIOSĄCA POMOC OFIAROM PRZEMOCY".

IX. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.

X. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

XI. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce "Regulamin płatności" na stronie internetowej Fundacji.

XII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Fundacja ”FILEO”

Fundacja jest zarejestrowana na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000705635 ; NIP 6731903493 ; REGON 36883097200000

Wojska Polskiego 33c/1
78-449 Borne Sulinowo
Polska
tel:
+48 889 952 888
+48 538 826 764
e-mail:
biuro@fundacja-fileo.pl
czasmeczennikow@fundacja-fileo.pl

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: