2024-06-15

Nasza praca, nasza misja!

fileo

Każde dziecko ma prawo do podstawowego standardu życia, zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Każde dziecko ma prawo do życia bez strachu i w bezpiecznym środowisku.

Naszą misją w Pakistanie jest praca na rzecz dobrej przyszłości głodnych dzieci, wdów i sierot.

NASZA PRACA W PAKISTANIE

Wsparcie finansowe darczyńców Fundacji “FILEO” istnieje po to, aby życie sierot w Pakistanie nie schodziło w otchłań przemocy, wyzysku i rozpaczy. Stawiamy na czyste warunki życia, po pierwsze – szczególnie czystą wodę, aby choroby się nie rozprzestrzeniały. Następnie skupiamy się na edukacji – w przeciwnym razie dzieci są bardzo narażone na nadużycia i rekrutację jako dzieci-żołnierze, CO JEST KRÓTKĄ DROGĄ DO WCIELENIA ICH W SZPONY GLOBALNEGO TERRORYZMU. 

Z psychologicznego punktu widzenia postrzegani są jako ci źli z powodu utraty rodziców.

Gniew jest jak paliwo. Jeśli dolejesz oliwy do ognia, ogień narasta, aż wymknie się spod kontroli i stworzy chaos. Ale jeśli wlejesz to samo paliwo do silnika, poprowadzi cię i zabierze cię tam, gdzie zechcesz.

Wychowawcy z którymi współpracujemy w Pakistanie starają się redukować gniew sierot — przekierowując ich energię na edukację.

Tylko wtedy te dzieci staną się jutrzejszymi twórcami pokoju zamiast burzycielami pokoju. Jako organizacja pozarządowa jesteśmy otwarci dla wszystkich.

Wierzymy, że nasze ludzkie przetrwanie zależy między innymi od wzajemnej pomocy. Kiedy tak się stanie, w naturalny sposób pojawia się zaufanie – a rozwój dzieci idzie naprzód.

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI „FILEO”

Wszechstronna pomoc osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

  • podejmowanie działań na rzecz wielokierunkowego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
  • pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich dziedzinach dotyczących osób pozostających w kryzysie, również osób poszkodowanych przez sekty
  • informowanie opinii publicznej o problemach związanych z sytuacją kryzysową, w tym przemocy w rodzinach, dysfunkcją i adaptacją oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na rzecz tych rodzin i najbliższego środowiska
  • edukacja społeczna, w tym edukacja grup zawodowych w zakresie problemów związanych z sytuacją kryzysową, dysfunkcją i adaptacją.