Zjawisko prania mózgu

Zjawisko prania mózgu

17 sierpnia 2019 0 przez Zespół "FILEO"

ZJAWISKO „PRANIA MÓZGU”

(źródła: www.niebieskalinia.info/index.php/ofiary-przemocy)

Zjawisko „prania mózgu” jest próbą systematycznego wpływania na czyjeś poglądy, postawy, przekonania. Jest szeregiem zabiegów stosowanych po to, by u osoby manipulowanej nastąpiła zmiana uczuć, potrzeb, postaw, przekonań w tym celu, aby działała ona zgodnie z oczekiwaniami tego, który nią manipuluje.

Do najczęściej używanych metod „prania mózgu” należą:

 1. Izolacja – stopniowe odcinanie ofiary przemocy od kontaktów z innymi ludźmi. Przejawia się to w krytykowaniu rodziny i znajomych ofiary, wyrażaniem niezadowolenia z rozmów telefonicznych, z kontaktów z osobami z pracy. Pod wpływem tych nacisków ofiara zrywa stopniowo kontakty z rodziną i znajomymi, rezygnuje z pracy zawodowej. Tym samym staje się odcięta od wsparcia ze strony innych ludzi, zdana zupełnie na sprawcę przemocy.
 2. Poniżanie i degradacja – gdy już ofiara zerwała wszystkie kontakty z otoczeniem, sprawca zalewa ją potokiem fałszywych informacji na jej temat, przypomina wiele razy o jakimś poniżającym wydarzeniu, stale ją krytykuje i jej ubliża często przy innych osobach bądź ją ignoruje.
 3. Monopolizacja uwagi –polega na tym, że wszystko co czyni, myśli i czuje sprawca ma być punktem odniesienia przy podejmowaniu działań przez ofiarę. Uniemożliwia to jej podjęcie jakiegokolwiek działania niezgodnego z zasadą posłuszeństwa względem sprawcy przemocy. W konsekwencji ofiara próbuje przewidzieć działania sprawcy i przygotować się na nie.
 4. Groźby i demonstracja wszechmocy – sprawca grozi, że pobije ofiarę, zrobi krzywdę jej rodzinie i dzieciom, grozi odebraniem dzieci lub ich zabiciem. Zmusza ofiarę do zrobienia czegoś, co jest dla niej upokarzające, a potem grozi, że opowie        o tym innym. Ponieważ sprawca część swoich gróźb spełnia, ofiara nie jest w stanie przewidzieć, co naprawdę się stanie. W konsekwencji zmuszona jest do posłuszeństwa wobec jego żądań.
 5. Sporadyczne okazywanie pobłażliwości – czasami sprawca przemocy okazuje ofierze czułość, kupuje jej prezenty czy zaprasza na kolację. Na krótki czas staje się pobłażliwy i niewymagający. Wywołuje to u ofiary złudną nadzieję, że sprawca może się zmienić, a co za tym idzie, zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy.

Skutki „prania mózgu”:

 • zmiana obrazu siebie (ofiara czuje się głupia i niezdolna)
 • niepodejmowanie nowych czy trudniejszych zadań
 • stan nieustannego wyczerpania
 • ciągłe koncentrowanie się na dostosowywaniu do żądań i wymagań sprawcy
 • ciągłe koncentrowanie się na potencjalnych możliwościach samoobrony
 • stałe przeżywanie lęku
 • stałe przeżywanie poczucia winy
 • osłabiona zdolność psychiczna i fizyczna do stawiania oporu
 • bezkrytyczne przyjmowanie obrazu rzeczywistości kreowanego przez sprawcę.