Kryzys żywnościowy w Jemenie jest bezpośrednim skutkiem wojny spowodowanym przez człowieka. Od 2015 r. Gospodarka skurczyła się o połowę, a ponad 80% Jemeńczyków żyje obecnie poniżej progu ubóstwa . Załamanie dochodów i wzrost cen wypchnęły żywność poza zasięg wielu ludzi.

Poza tym, jako kraj ubogi w żywność, Jemen zawsze był silnie uzależniony od importu handlowego. Zostały one świadomie osłabione przez strony konfliktu, powodując poważne zakłócenia w rurociągu żywnościowym i innych dostawach. W całym kraju panuje głód, nawet setki mil od linii frontu.

Rodziny nie mają innego wyboru, jak tylko uciekać się do desperackich i szkodliwych sposobów radzenia sobie z głodem lub grożącym nim zagrożeniem. Wiele z nich ogranicza ilość spożywanego jedzenia lub nawet pomija posiłki. Niektórzy są również zmuszani do zaciągania długów, wysyłania domowników do żebractwa lub sprzedaży majątku w celu zakupu żywności.

Kobiety ponoszą ciężar

Kobiety cierpią nieproporcjonalnie z powodu tak dramatycznego poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia. Jedzą na końcu, dając pierwszeństwo dzieciom i innym członkom rodziny lub przeznaczając pieniądze na inne potrzeby domowe. Mają coraz większe trudności z dostępem do szpitali i usług medycznych, są dodatkowo narażeni na ryzyko i doświadczają najwyższego poziomu ze wszystkich form przemocy.

3 miliony kobiet i dziewcząt jest zagrożonych przemocą ze względu na płeć, a liczba przypadków przemocy wobec kobiet wzrosła o ponad 63% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wczesne małżeństwa , już poważny problem w Jemenie, ponownie wzrosły od czasu eskalacji konfliktu. Dziewczęta w wieku ośmiu lub dziesięciu lat wychodzą za mąż, aby zmniejszyć liczbę członków rodziny do wykarmienia, ale także jako źródło dochodu w celu wyżywienia reszty rodziny i spłaty długów.

źródło: oxfam.org


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: