Znęcanie się nad osobami starszymi kwitnie w Australii wraz ze wzrostem wspomaganego samobójstwa - Fundacja ”FILEO”
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół