Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się wyrejestrowania z listy związków wyznaniowych tzw. Katolickiego Kościoła Reformowanego. Przyczyną wyrejestrowania ma być błogosławienie par jednopłciowych przez tą grupę wyznaniową.

Jest to jedyny zarejestrowany związek wyznaniowy w naszym kraju, który udziela “ślubów” parom jednopłciowym. Oczywiście “śluby” zawierane w tej organizacji nie mają żadnej mocy prawnej i w oczach Boga tego typu praktyka jest obrzydliwością.

Przyczyną wyrejestrowania tzw. Katolickiego Kościoła Reformowanego ma być to, iż reprezentanci tej wspólnoty religijnej mieli nie przedstawić wszystkich wymaganych informacji potrzebnych do rejestracji. Czy w dokumentacji jaką złożyli wierni wspomnianego związku wyznaniowego była mowa o związkach jednopłciowych? Tego póki co nie wiemy. Faktem jest to, że z powodu działalności aktywistów spod znaku tęczy zrobiło się w Polsce gorąco.

Duchowni mniejszościowych związków wyznaniowych mają bardzo podzielone poglądy sprawie działań ministra Zbigniewa Ziobro.

Powszechnie zgadzają się jednak z tym, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, a czyny homoseksualne są grzechem.

Niemniej jedni mówią, że taka organizacja ze względu na promocję grzechu i pseudochrześcijańskiego działania nie powinna funkcjonować. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że jeśli mamy wolność wyznaniową to państwo nie powinno ingerować w wewnętrzne sprawy jakiegokolwiek związku wyznaniowego. Są zdania, że tego typu mechanizm może być w przyszłości zagrożeniem dla Kościołów mniejszościowych w Polsce.

źródło: obywatelenieba.pl, onet.pl


Sudan: bp Kussala-bez wsparcia materialnego nie przetrwamy. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!

Droga do niepodległości najmłodszego państwa świata była ciężka i krwawa, lecz po jej uzyskaniu życie mieszkańców Sudanu Południowego nie okazało się prostsze. Po dwóch latach wybuchła wojna domowa, która pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar. Zawarty niespełna 2 lata temu rozejm nie przyniósł pokoju, nadal trwają walki na tle politycznym i etnicznym, na skutek których najbardziej cierpi ludność cywilna. Ludzie tracą nadzieję na normalne życie w swoim kraju. Prawie 2 miliony osób ze strachu opuściło swoje domy, szukając schronienia w buszu lub poza granicami kraju.

Długotrwały konflikt i kryzys gospodarczy spowodował gigantyczny wzrost cen żywności. Większości mieszkańców po prostu na nie nie stać,  brakuje wszystkiego, wody, żywności, leków. W dwóch regionach ogłoszony został stan klęski głodowej. Szczególnie narażone są dzieci, według szefa biura UNICEF, ponad 250 tys. dzieci w całym kraju jest poważnie niedożywionych – kilkuletnie dzieci ważą tyle, co niemowlęta. Tu pomoc musi być udzielona natychmiastowo, inaczej dzieciom grozi śmierć.


Sudański biskup wskazuje, że pandemia dramatycznie pogorszyła sytuację w tym najmłodszym państwie Afryki od lat dotkniętym kolejnymi wojnami, ogromnym ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Rozprzestrzenianie się wirusa zablokowało nie tylko codzienne życie, ale i proces pokojowy, wciąż nie udało się stworzyć rządu przejściowego.

– Przedłużanie kryzysu epidemicznego może niestety przynieść ze sobą ponowne zaognienie konfliktu. Partie polityczne wciąż są mocno skłócone i trudno im znaleźć wspólną płaszczyznę spotkania –  mówi bp Kussala.

Sudańczycy modlą się o pokój i światło Ducha Świętego dla polityków, aby umieli wspólnie pracować na rzecz pokoju, sprawiedliwości i lepszej przyszłości wszystkich.

Dramatu wojny i pandemii mieszkańcy tego kraju nie są w stanie sami się podnieść, potrzebują konkretnej pomocy świata. Stąd jego przejmujący apel: „Wiem, że Europa i kraje Zachodu zajęte są obecnie leczeniem własnych ran wywołanych pandemią. Proszę jednak, by zauważono także nasze potrzeby. Bez wsparcia materialnego Sudańczycy nie przetrwają. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!”.

Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: