Zamordowano 50 chrześcijan, zabito kobiety i dzieci. Uprowadzono kapłana. Nigeria krwawi!
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół