Zabito 18 chrześcijan w północnej Nigerii. Spalono 92 domy - Płynie krew męczenników Jezusa
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół