Zabito 18 chrześcijan w północnej Nigerii. Spalono 92 domy - Płynie krew męczenników Jezusa
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół