Zapadł wyrok śmierci na afgańskich chrześcijan i na chrześcijańskie dzieci