Więcej ludzi w Jemenie zmaga się ze śmiercią, głodem i chorobami niż w jakimkolwiek innym kraju. Masowa epidemia koronawirusa miałaby katastrofalne konsekwencje; infrastruktura zdrowotna jest wyjątkowo krucha, a dwie trzecie populacji już teraz ma trudności z zaspokojeniem minimalnego zapotrzebowania na żywność. Połowa tej grupy, czyli 10 milionów Jemeńczyków, jest na skraju śmierci głodowej.

Jemen jest znany z wojen i przemocy, ale Bóg robi niesamowite rzeczy. Kościół rośnie w miejscu, w którym Chrześcijanom nie wolno istnieć.

W Jemenie wszyscy są uważani za muzułmanów i naśladowanie Chrystusa może spowodować karę śmierci. Wierzący istnieją w Jemenie, ale ryzyko jest tak duże, że muszą potajemnie przeżywać swoją wiarę. 

Dzięki bezpiecznemu połączeniu jemeńscy wierzący rozmawiali z MNN o tym, co Bóg robi w ich kraju i jak globalne Ciało Chrystusa może ich wspierać. Poniżej zamieszczamy pełną dyskusję w formacie pytań i odpowiedzi.

P: Większość nagłówków wiadomości koncentruje się na wojnie i przemocy w Jemenie, ale Bóg robi niesamowite rzeczy. Co chcesz, aby Chrześcijanie wiedzieli?

O: Chcemy, aby wiedzieli, że stoimy przed najtrudniejszym wyzwaniem naszego życia i jedną z najtrudniejszych sytuacji na świecie. Jest wiele zniszczeń, cierpienia i bólu, a większość ludzi nie ma nadziei.

Chrześcijanie w Jemenie doświadczają skutków wojny tak jak inni, ale wiemy, że Pan jest z nami i nie zapomniał o nas. Prosilibyśmy Chrześcijan w innych częściach świata, aby o nas nie zapominali.

Widzieliśmy, że Bóg wiernie odpowiada na modlitwy i widzimy Go w działaniu, gdy przyciąga ludzi do siebie. Wiele owoców, które widzimy dzisiaj, pojawiło się pomimo kradzieży, zabijania i niszczenia tego, co robi wróg. Boże plany poszukiwania i ratowania zgubionych nie uległy zmianie.

P: Słyszeliśmy, że w waszym kraju panuje wielki głód Boga. Możesz nam powiedzieć więcej na ten temat?

Odp .: Kiedy ktoś kwestionuje rozumienie życia i wartości, może to skłonić tę osobę do zakwestionowania jej przekonań. Ta wojna i katastrofa humanitarna wstrząsnęły fundamentami, na których naród jemeński stał od wieków. Ludzie próbują zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i kwestionują swoją wiarę, wiarę, która naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi na zmagania i ból, którego doświadczają. W ten sposób Bóg wykorzystuje kryzys, aby przyciągnąć ludzi do siebie.

Wiele razy odpowiadamy na pytania ludzi wokół nas lub tych wokół nas, którzy nie mają nadziei, że zobaczą, jak żyjemy w pokoju i nadziei w kochającym Bogu. Bóg dał chrześcijanom w Jemenie wielką szansę i chociaż wiąże się to z dużym ryzykiem, korzystamy z okazji, aby mówić o naszej wierze w Jezusa.

P: Jak chrześcijanie na Zachodzie mogą modlić się za Jemen?

O: Oczywiście, chcemy się modlić, aby zgodnie z planem Boga wojna się skończyła i sytuacja się poprawiła. Mogą również modlić się, aby chrześcijanie w Jemenie doświadczyli obecności i mocy Boga w bardzo ciemnym miejscu. Módlcie się, aby z mądrością i wnikliwością bracia i siostry podzielili się Jego miłością z ludźmi, którzy jej rozpaczliwie potrzebują, i ujrzeli żniwo przynoszące chwałę Bogu. 

źródło: mnnonline.org


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: