Władze mordują chrześcijan za potajemne oddawanie czci Jezusowi. Ich krewni aresztowani, uwięzieni, torturowani
2022-12-06

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół