Urodzony jako ofiara gwałtu zbiorowego, teraz dzieli się przesłaniem pro-life - Fundacja ”FILEO”
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół