UNICEF, statystyki szoku: Ponad 28 500 dzieci zamordowanych w Afganistanie w latach 2005-2021
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół