UNICEF: „eksplozja zgonów dzieci” w Afryce. Dzieci poniżej piątego roku życia cierpią na ostre niedożywienie! - Fundacja ”FILEO”
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół