Uganda: Młoda matka napadnięta nożem przez własnego męża za wiarę w Jezusa
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół