Uganda: Młoda matka napadnięta nożem przez własnego męża za wiarę w Jezusa
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół