UBOGA CHRZEŚCIJANKA CHORA NA NOWOTWÓR PILNIE POTRZEBUJE OPERACJI!
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół