Troje chrześcijan aresztowanych z powodu uczestnictwa w spotkaniu modlitewnym - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół