Troje chrześcijan aresztowanych z powodu uczestnictwa w spotkaniu modlitewnym - Fundacja ”FILEO”
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół