Badanie przeprowadzone przez Centralną Organizację Statystyczną (CSO) Afganistanu zatytułowane „Ubóstwo wielowymiarowe” wskazuje, że prawie 52 procent obywateli tego kraju zmaga się z ubóstwem, a największe ubóstwo występuje wśród ludzi młodych.

Hasibullah Mowahed, zastępca techniczny CSO, powiedział na konferencji prasowej w Kabulu w niedzielę, że ustalenia organizacji pokazują, że ponad połowa ludności Afganistanu boryka się z „wielowymiarowym ubóstwem”.

Według raportu tej organizacji ubóstwo wzrosło z 7 do 15 procent w latach 2008-2017, a obecnie około 18 milionów Afgańczyków cierpi z powodu ubóstwa.

Na podstawie wyników tego badania wskaźniki ubóstwa w miastach Afganistanu wynoszą 18%, na obszarach wiejskich 61%, a wśród Kochis (nomadów) wskaźnik ten sięga 89%.

Urzędnicy Centralnej Organizacji Statystycznej Afganistanu podają, że 41% rodzin, które używają paliwa stałego i 39% rodzin z co najmniej jednym dzieckiem pozbawionym wykształcenia, należy do wielowymiarowych biednych ludzi.

Według pana Mowaheda, oprócz tych 32 procent rodzin, w których zatrudniona jest jedna osoba, pozostali członkowie rodziny są zależni ekonomicznie, a 24 procent rodzin, które doświadczyły ruiny gospodarczej, należy do wielowymiarowych biednych ludzi.

Badanie wielowymiarowego ubóstwa

W poprzednich raportach ogólne ubóstwo mierzono na podstawie poziomu dochodów poszczególnych osób, a osoby o dochodzie poniżej 2600 AFN (poniżej 30 USD) miesięcznie uznawano za biedne.

Jednak po raz pierwszy Afghan National Statistics Organization opublikowała raport na temat modalności różnych aspektów ubóstwa.

W wielowymiarowym raporcie dotyczącym wskaźnika ubóstwa przeanalizowano pięć sekcji, takich jak edukacja, zdrowie, poziom życia, zatrudnienie oraz wpływ bezpieczeństwa na życie ludzi.

Wyniki tego raportu wskazują, że Kabul ma najniższy wskaźnik ubóstwa, a prowincja Badghis ma najwyższy poziom ubóstwa. Najniższy wskaźnik wielowymiarowego poziomu ubóstwa w Kabulu wynosi 12%, a wysoki w prowincji Badghis – 81%.

„Mniej niż 40 procent Afgańczyków ma dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, podstawowych udogodnień życiowych, zatrudnienia i środków zapobiegających klęskom żywiołowym” – powiedział zastępca techniczny CSO Hasibullah Mowahed.

Według urzędników Centralnej Organizacji Statystycznej, pola te są najważniejszym wymiarem pomiaru „wielowymiarowego ubóstwa”, które zostało przeanalizowane za pomocą 18 wskaźników cząstkowych w tym badaniu.

Wielowymiarowe ubóstwo to nowa metoda mierzenia ubóstwa, która była dotychczas stosowana w 100 krajach.

Mustafa Mastoor, afgański minister gospodarki, powiedział również, że ci, którzy mają mniej niż 40% dostępu do tych pięciu aren, zostali wymienieni w raporcie jako biedni.

„Z tego powodu raport z 2016 i 2017 roku wykazał ogólną stopę ubóstwa na poziomie 54% w kraju” – powiedział Mastoor.
Zastępca GUS powiedział, że wielowymiarowe ubóstwo jest niezrównoważone w prowincjach i dystryktach, dodając, że wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa w Kabulu wynosi tylko 14% populacji, podczas gdy w prowincji Badghis liczba ta obejmuje 85% populacji.

Dzieci główną ofiarą ubóstwa

Według ustaleń Centralnej Organizacji Statystycznej 58 procent wielowymiarowych biednych ludzi to dzieci poniżej 18 roku życia. Raport pokazuje również, że 48% afgańskich rodzin nie posiada umiejętności czytania i pisania kobiet powyżej 10 roku życia.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) również wyraził zaniepokojenie zasięgiem ogólnego ubóstwa wśród dzieci w Afganistanie.

źródło: reporterly


Niewinne dzieci które ponoszą ciężar wojnyApelujemy o wsparcie dla mieszkańców Sudanu Południowego – w 6 regionach ogłoszono już klęskę głodu

Tylko 40% populacji ma dostęp do czystej wody pitnej. Inwestycje w tym obszarze mają kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia dzieci. Zanieczyszczona woda jest jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się chorób.

Dzieci mogą umrzeć z głodu szybciej niż dorośli. Z drugiej strony dziecko łatwiej można uratować od śmierci, jeśli tylko będzie miało dostęp do odpowiedniego, specjalistycznego żywienia – uwrażliwia dr Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Prawie 2 miliony osób ze strachu opuściło swoje domy, szukając schronienia w buszu lub poza granicami kraju.

Długotrwały konflikt i kryzys gospodarczy spowodował gigantyczny wzrost cen żywności. Większości mieszkańców po prostu na nie nie stać,  brakuje wszystkiego, wody, żywności, leków. W 6 regionach ogłoszono już klęskę głodu. Szczególnie narażone są dzieci, według szefa biura UNICEF, ponad 250 tys. dzieci w całym kraju jest poważnie niedożywionych – kilkuletnie dzieci ważą tyle, co niemowlęta. Tu pomoc musi być udzielona natychmiastowo, inaczej dzieciom grozi śmierć.

Sudański biskup wskazuje, że pandemia dramatycznie pogorszyła sytuację w tym najmłodszym państwie Afryki od lat dotkniętym kolejnymi wojnami, ogromnym ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Rozprzestrzenianie się wirusa zablokowało nie tylko codzienne życie, ale i proces pokojowy, wciąż nie udało się stworzyć rządu przejściowego.

– Przedłużanie obostrzeń może niestety przynieść ze sobą ponowne zaognienie konfliktu. Partie polityczne wciąż są mocno skłócone i trudno im znaleźć wspólną płaszczyznę spotkania –  mówi bp Kussala.

Sudańczycy modlą się o pokój i światło Ducha Świętego dla polityków, aby umieli wspólnie pracować na rzecz pokoju, sprawiedliwości i lepszej przyszłości wszystkich.

Dramatu wojny i pandemii mieszkańcy tego kraju nie są w stanie sami ponieść, potrzebują konkretnej pomocy świata. Stąd jego przejmujący apel: „Wiem, że Europa i kraje Zachodu zajęte są obecnie leczeniem własnych ran wywołanych pandemią. Proszę jednak, by zauważono także nasze potrzeby. Bez wsparcia materialnego Sudańczycy nie przetrwają. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!”.

Prawie półtora miliona dzieci w czterech afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem. Ogłosiły to wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ, w tym agencja spraw dzieci, UNICEF. Te cztery kraje to Somalia, Jemen, Sudan Południowy i północne rejony Nigerii.

Justin Forsyth z UNICEF mówi BBC, że że wiele dzieci w tych państwach jest zmuszonych jeść liście i korzenie, choć na świecie wystarczyłoby żywności, by je wykarmić.

„Te sytuacje są wywołane działaniami człowieka. To głównie konflikty i wojny, tak jest w Sudanie Południowym.

Miejsca, w których dzieci umierają są odcięte od dostaw żywności w wyniku walk” – powiedział Justin Forsyth. W ogarniętej walkami Somalii dodatkowym czynnikiem, zwiększającym głód, jest susza.

Według ONZ głoduje tam sto tysięcy ludzi, a liczba niedożywionych sięga prawie pięciu milionów.


PAP/EPA/ERIC FEFERBERG

Rekordowo wysoka liczba osób zagrożonych głodem w Sudanie Południowym. Przez konflikt zbrojny, powodzie i skutki pandemii w tym najmłodszym państwie Afryki 6,5 mln ludzi nie ma wystarczającej ilości jedzenia. Tponad połowa ludności!  

Problemy z dostępem do żywności w Sudanie Południowym trwają od czasu uzyskania niepodległości w 2011 r., ale nigdy wcześnie nie były tak ciężkie. Toczący się od 2013 r. konflikt zbrojny doprowadził do śmierci setek tysięcy osób, a miliony musiały uciekać, porzucając swoje domy i uprawy. Jednak zeszły rok był wyjątkowo dramatyczny, bo przez zmiany klimatu kraj spustoszyły niszczycielskie powodzie o niespotykanej wcześniej skali. Szacuje się, że przez żywioł ucierpiał ponad milion osób.  

Fala niszczyła wszystko na swojej drodzezmuszając ludzi do ucieczki, zatapiając pola i zabijając zwierzęta gospodarskie. Stojąca woda przez wiele miesięcy uniemożliwiała produkowanie żywności i pogłębiała głód.  

Sytuację dodatkowo pogorszyły skutki pandemii koronawirusaMasowe bezrobocie, przerwane łańcuchy dostaw, problemy z dostępnością żywności na rynku i wzrost jej cen sprawiły, że dla wielu osób zdobycie czegokolwiek do jedzenia stało się wręcz niemożliwe.   

 W Sudanie Południowym życie i zdrowie dwóch milionów osób zostało zagrożone. Nie możemy zostawić ich bez pomocy! 


Darowizna

FUNDACJA-FILEO   KRS 0000705635
Tytuł przelewu:
„Prześladowany Kościół-Sudan Południowy”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w dolarach amerykańskich (us dollars)
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: