„Szczury z Shah Dola”: jak setki dzieci w Islamskim Państwie Pakistan są siłą wykorzystywane jako żebracy

Tło historyczne sanktuarium rzuca światło na praktykę wykorzystywania dzieci, która trwa do dziś. Według doniesień szach Daula, który podobno lubił zwierzęta, zakładał hełmy na głowy dzieci w celach dekoracyjnych.

Ortodoksja religijna, zabobonne wierzenia w połączeniu z masowym analfabetyzmem mogą utorować drogę do wyzysku w społeczeństwie. Jeden z takich zaskakujących przypadków wykorzystywania dzieci, podsycany religijnym dogmatyzmem, pochodzi z Islamskiego Państwa Pakistanu. Dzieci cierpiące na małogłowie , rzadkie schorzenie neurologiczne, w Pakistanie zostają zredukowane do statusu zwierząt. Często określane przez ludzi jako „chuhas” lub szczury, dzieci te charakteryzują się nienormalnie małymi głowami, okrągłymi szczękami i zniekształconymi czołami.

W Islamskiej Republice Pakistanu dzieci z małogłowiem znajdują schronienie w sanktuarium Szacha Dauli w Varedii w stanie Gujarat. Są czczone jako boskie stworzenia, a jednocześnie odarte z ludzkiej godności. Podobno bezpłodni z całego kraju gromadzą się w sanktuarium w nadziei na normalne dziecko. Inni pielgrzymi przyprowadzają swoje chore niemowlęta i mają nadzieję na ich dobry stan zdrowia w przyszłości. Świątynia Szacha Dauli jest uważana za siedzibę płodności kobiet.

Maltretowanie dzieci pod przybraniem magicznej „płodności”

Na modlitwy podobno odpowiada się tylko pod jednym potwornym warunkiem – kobiety muszą oddać swoje pierwsze dziecko do sanktuarium. Uważa się, że w przeciwnym razie kolejne dzieci będą rodziły się z deformacjami. Dlatego pierwsze dziecko musi służyć jako jeden ze „szczurów Szacha Dauli”. Według raportów dzieci te nie mogą spotykać się z rodzicami. Następnie poddaje się im „sztuczną małogłowie”, w ramach której zakłada się im na głowę żelazną opaskę, aby zapobiec normalnemu wzrostowi czaszki.

Te nieszczęsne dzieci są odziane w zielone płaszcze i zmuszone do żebrania wokół świątyni. Ponieważ pielgrzymi żyją w przekonaniu, że ich ignorowanie grozi zagładą, wypełniają żebracze miski dzieci gotówką i monetami. Dzieci pozbawione edukacji i opieki rodzicielskiej są pozostawione na łasce administracji sanktuarium. Podobno przestępcy w Pakistanie również tworzą „sztuczne szczury” w złowrogim celu bicia pieniędzy. Dzieci są zmuszane do żebrania na ulicach, z żebraczymi miskami w rękach.

Tło historyczne sanktuarium rzuca światło na praktykę wykorzystywania dzieci, która trwa do dziś. Według doniesień szach Daula, który podobno lubił zwierzęta, zakładał dzieciom hełmy w celach dekoracyjnych. Miał upodobanie do nienormalnych dzieci i wierzył, że są to istoty ludzkie o różnych zdolnościach. Po śmierci świętego sufickiego kojarzono z nim zdeformowane dzieci i tkano sfabrykowane opowieści, aby uzasadnić tę praktykę.

Pomijając tradycję nadużyć, naukowa ocena nieprawidłowości prowadzi nas do praktyk religijnych w islamie, które dyktują sposób życia konserwatywnemu społeczeństwu Pakistanu. Jak rozumiemy, podstawową przyczyną problemu jest szalejąca liczba chowu wsobnego lub małżeństw kuzynów. Alarmujący brak opieki medycznej, instytucji służących dzieciom o różnych zdolnościach i związana z tym ignorancja uwięziły dzieci Szacha Dauli w nieszczęściu.

Prawo pakistańskie i międzynarodowe

Zgodnie z sekcją 328 pakistańskiego kodeksu karnego (PPC) , porzucenie dziecka w wieku poniżej 12 lat przez rodziców jest przestępstwem. W sanktuarium Szacha Dauli pierwsze dziecko takich wielbicieli zostaje porzucone pierwszego lub drugiego dnia ich narodzin. Poza tym sekcje 332 i 335 karzą oszpecenie funkcjonalnego organu jakiejkolwiek osoby, ale biznes „sztucznej małogłowie” nie słabnie pod pretekstem uczynienia bezpłodnych kobiet płodnymi. Ponadto zmuszanie dzieci do żebractwa podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności i grzywnie w wysokości 1 000 000 PKR na mocy art. 36 ustawy z 2004 r. o biednych i zaniedbanych dzieciach w Pendżabie.

Chociaż Pakistan jest krajem członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest odpowiedzialny zgodnie z paragrafami 23 i 37 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1990 r. (UNCRC) za zapobieganie nieustannemu wykorzystywaniu dzieci w stroju „tradycji”, niewiele lub żaden wysiłek zostały dokonane w tym zakresie. Brak świadomości społeczeństwa na temat łamania praw człowieka, współudział organów rządowych i Rady Ideologii Islamskiej musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

źródło: opindia.com


Potrzebna pomoc żywnościowa dla osieroconych dzieci z chrześcijańskiego sierocińca w Lahore w PakistanieSierociniec „MOTHER CARE ORPHAN CENTER” powstał pod nadzorem RESCUE FOR HEAVEN MINISTRIES i działa od 2013 r. w Lahore w Pakistanie.

Powstał on po muzułmańskim zamachu terrorystycznym i wybuchu bomby, który miał miejsce w kościele w Peszawarze w dniu 22 września 2013 r. pochłaniając wiele niewinnych ofiar ludzkich. W rezultacie tego zamachu bombowego zmarło 127 chrześcijan, a 275 zostało rannych.

W wyniku tego zamachu wiele dzieci zostało osieroconych i całkowicie pozbawionych dalszej możliwości życia. W sierocińcu tym znajdują się również dzieci, które porzucili na ulicy ich muzułmańscy rodzice.

Sierociniec ten jest miejscem gdzie dzieci mogą bezpiecznie dorastać, oraz gdzie objęte są one nie tylko stałą opieką w różnej postaci, ale również pomocą duchową, gdzie poznają ewangelię i Biblię.

Polska Misja Pomocy Ubogim i Prześladowanym Chrześcijanom w Pakistanie, prowadzi comiesięczne zbiórki darowizn pieniężnych dla dzieci-sierot z Mother Care Orphanage oraz sierotom z Orphan Centre-Shelter Of Orphan w Lahore w Pakistanie, które objęła swoją stałą pomocą.

Miesięczny koszt utrzymania tych miejsc opieki dla prześladowanej mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie to w przybliżeniu 9.000 zł.  (opłat za naukę szkolną, opiekę medyczną, korepetycje w sierocińcu, a także również dokonywać opłat za wynajęty dom na sierociniec, opłaty rachunków za energie elektryczną, gaz wodę czy przeznaczać środki pieniężne na odzież, obuwie, lekarstwa i artykuły szkolne.)

Niestety w tym miesiącu zebraliśmy nie wystarczającą ilość darowizn, żeby zaspokoić zapotrzebowanie dwóch sierocińców a w planie mieliśmy kupić do schroniska 1 brakujący stół i 20 krzeseł. Koszt to do dodatkowe 815.00 złotych.

Wielu z darczyńców Polskiej Misji Pomocy Ubogim Chrześcijanom w Pakistanie, aktywnie uczestniczy również nie tylko w różnych projektach misyjnych ,składając swoje darowizny pieniężne w walce o życie dzieci-sierot i żyjących na ulicach, głodujących i prześladowanych chrześcijan w Pakistanie oraz o życie chrześcijańskich niewolników w fabrykach cegieł czy obozowiskach dla ludzi bezdomnych, ale również w walce z wielkim analfabetyzmem, który ma miejsce wśród chrześcijan w Pakistanie.Spowodowany on jest nie tylko wielkim ubóstwem, ale również płatną edukacją w tym muzułmańskim kraju. To przede wszystkich ich chrześcijaństwo i brak wykształcenia oraz dyskryminacja tej mniejszości religijnej w kraju muzułmańskim powoduje to, że wykonują oni najgorsze i najcięższe prace, których nie chcą podejmować muzułmanie w codziennej walce o życie i przetrwanie ich oraz swoich licznych często członków rodziny.

To Polscy darczyńcy swoimi wspólnymi darami pieniężnymi, powodują obecnie całkowitą zmianę życia tych chrześcijańskich dzieci-sierot, dając im możliwość stałej edukacji i wykształcenie, tworząc im lepszą przyszłość.

To smutna wiadomość, którą muszę się z wami podzielić. 9-letni WASEEM HANIF jest sierotą w CENTRUM MATKI OPIEKI OPRHAN.
Spał w pokoju na łóżku. Nie obudził się o wybranej godzinie, wszystkie dzieci budziły się na wieczorną naukę, ale WASEEM się nie obudził.
Niektóre dzieci próbowały go obudzić, ale nie odpowiedział im, dzieci powiedziały mi o tym. Sprawdziłem o co chodzi.
Czułem, że jego puls działał prawidłowo, ale nie odpowiadał mi. Temperatura jego ciała była bardzo wysoka. Daliśmy mu wodę, której nie pił i spryskaliśmy go kroplami wody.
Zaniosłem go do toalety, wykąpałem go wodą po czym doszedł do siebie. Lekarz zbadał go i powiedział, że to rodzaj udaru cieplnego, a on zemdlał, nie był to dobry widok dla innych dzieci.
Teraz są dni w Pakistanie że mamy temperaturę blisko 50 stopni.
Elektryczność raz po raz wyłącza się, a wentylatory przestają działać. Używamy wentylatorów sufitowych. Wentylatory sufitowe nie są w stanie dostarczyć powietrza do wszystkich łóżek. Powodem omdlenia jest to, że wiele dzieci latem mieszka w małych przepełnionych pokojach.
Lekarz mówi, że dzieci potrzebują KLIMATYZATORA, ale nie stać nas na KLIMATYZATOR, ponieważ jest dość drogi. Mamy rozwiązanie na to, potrzebujemy wentylatorów stojących i składanych łóżek, aby sieroty mogły spać na świeżym powietrzu z wentylatorami stojącymi i składanymi łóżkami.

Pilnie potrzebujemy wentylatorów stołowych i łóżek. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.

This slideshow requires JavaScript.


Koordynator Polskiej Misji Pomocy Ubogim Chrześcijanom w Pakistanie – Lesław Baran:
Obecnie w Pakistanie temperatury powietrza sięgają nawet do 50 stopni w skali Celsjusza.  Dodatkowo bardzo często w Lahore występują w dzień i w nocy częste przerwy w dostawie do mieszkań energii elektrycznej.
Powoduje to wielki upał i przegrzanie ciał dzieci w chrześcijańskim sierocińcu i schronisku, powodując ich brak snu i zmęczenie
psycho-fizyczne oraz częste omdlenia.
Rozwiązaniem tego problemu jest zakup klimatyzacji do każdego z pomieszczeń w dwóch sierocińcach, która w obecnej sytuacji braku środków pieniężnych na utrzymanie tych sierocińców liczących 48 dzieci jest obecnie dla nas nie osiągalne.

Niestety, ale zastosowane klimatyzatory przy tak wysokiej temperaturze i ciągłych brak dostaw energii elektrycznej, nie spełniają swojej roli i nie rozwiązują również tego problemu.


Jednocześnie prosimy o udostępnianie tej informacji, gdyż potrzeby związane z pomocą żywieniową dla osieroconych dzieci w Pakistanie są ogromne.

Jest to konieczne, biorąc pod uwagę, iż rząd Pakistanu nie finansuje sierocińców czy schronisk dla dzieci, które w wyniku różnych zdarzeń losowych są sierotami.

Niestety, ale utworzony sierociniec i schronisko dla dzieci, nie tylko muszą zapewnić dzieciom stałą opiekę, ale również dokonywać regularnych opłat za naukę szkolną, opiekę medyczną, korepetycje w sierocińcu, a także również dokonywać opłat za wynajęty dom na sierociniec, opłaty rachunków za energie elektryczną, gaz wodę czy przeznaczać środki pieniężne na odzież, obuwie, lekarstwa i artykuły szkolne.Wszystkich ofiarodawców wielkich serc, prosimy w ich imieniu o dalszą pomoc


Darowizna Pakistan

Fundacja “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu:
„Prześladowany Kościół-Pakistan”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: