Zniesienie sudańskiego prawa apostazji, które przewidywało karę śmierci za opuszczenie islamu, jest teraz oficjalne. To wywołało wielką radość wśród sudańskich chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy są nawróceni z islamu.

Suwerenna ustawa o zmianach została przyjęta bez sprzeciwu przez Radę Suwerenną w kwietniu. W komunikacie prasowym sudański minister sprawiedliwości Nasr al-Din Abdel Bari powiedział, że ustawa uchyla ustawę o apostazji, chroni wolności, a także przyznaje wcześniej zakazane wolności. …

Sudan jest jednym z niewielu krajów na świecie, w których ludzie zostali oficjalnie straceni za apostazję w czasach współczesnych.

W 1985 r. Mahmoud Mohammed Taha, 76-letni umiarkowany muzułmański przywódca polityczny, który sprzeciwiał się ustanowieniu szariatu przez rząd prezydenta Jaafara al-Nimeiriego, został powieszony jako odstępca za swoje poglądy.

Minister Bari stwierdził również, że poprawki zawierają artykuł zakazujący takfiru – czyn oskarżenia innego muzułmanina o bycie odstępcą, a tym samym legalne zabijanie ich. „ Takfir innych stał się zagrożeniem dla bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa” – podkreślił, doradzając tym, którzy są oskarżani o apostazję, aby uciekali się do sprawiedliwości.

Takfir był zasadą rozwiniętą w siódmym wieku przez sektę Khariji (która już nie istnieje) i został przyjęty przez współczesnych islamistów jako sposób usprawiedliwiania ich gwałtownych ataków na bardziej umiarkowanych muzułmanów, z którymi teologia lub praktyka się nie zgadzają.

Fundusz Barnaba od dawna prowadzi kampanię przeciwko apostazji prawa klasycznego islamu i w imieniu wszystkich muzułmanów, którzy przechodzą na inną religię. Jedna z naszych petycji w tej sprawie trwała przez rok (2003–2004) i zgromadziła około 90 000 podpisów z 32 krajów i została przekazana Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie w dniu 28 lipca 2004 r.

W niektórych krajach kara śmierci za apostazję obowiązuje w ich prawie, w tym w Afganistanie, Mauretanii, Katarze, Arabii Saudyjskiej i Somalii, ale nie wiadomo, by w ostatnim czasie wykonali wyrok. Iran ma również karę śmierci za apostazję w związku z prawem stanowiącym, że każdy temat, na który „prawo ziemi milczy”, będzie traktowany zgodnie z islamskimi źródłami i fatwami. Chrześcijanin nawrócony z islamu, Hossein Soodmand, został powieszony za apostazję w Iranie w 1990 roku.

Czasami ludzie skazani są na śmierć, a następnie uwięzieni. W Sudanie w maju 2014 r. Ciężarna chrześcijanka Meriam Yahia Ibrahim została skazana na śmierć za apostazję po odmowie wyrzeczenia się swojej wiary chrześcijańskiej. 27-latka, której ojciec był muzułmaninem, ale wychowywał się w wieku sześciu lat, została uchylona przez sąd apelacyjny w Sudanie w czerwcu 2014 roku. Oskarżenie przeciwko niej było oparte na islamskiej koncepcji, że dzieci przyjmują religię swojego ojca, więc jeśli chrześcijanka ma muzułmańskiego ojca, musi – powiedział oskarżyciele – być odstępcą od islamu.

W Afganistanie w 2006 r. Abdul Rahman, który 16 lat wcześniej przeszedł z islamu na chrześcijaństwo, został uznany za winnego odstępstwa i skazany na śmierć. Nastąpiło międzynarodowe oburzenie i ostatecznie władze afgańskie uznały Rahmana za niezdolnego psychicznie, co oznacza, że ​​w szariacie nie można go pociągnąć do odpowiedzialności za apostazję.

Pod klasycznym szariatem muzułmanie, którzy porzucają religię, podlegają surowej karze. W islamie; nawrócenie jest postrzegane jako równoznaczne ze zdradą państwa i dlatego podlega karze śmierci. Według wszystkich szkół szariatu, zdrowi umysłowo dorośli mężczyźni-apostaci grozi kara śmierci. Malariańska szkoła szariatu, która historycznie dominowała w Sudanie, również przewiduje wyrok śmierci dla zdrowych dorosłych apostatek i utrzymuje, że nawet wewnętrzne niewypowiedziane apostazje są karalne. Pozostaje tylko trzy dni na pokutę przed wykonaniem wyroku śmierci.

źródło: christiannews.net


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: