Imigracja ogromnej liczby ludzi z regionów, w których dominują tego rodzaju dziwne zwyczaje, przyniosła barbarzyńską praktykę okaleczania żeńskich narządów płciowych do Niemiec.

Na całym świecie około 200 milionów kobiet padło ofiarą tej okrutnej praktyki. Wśród innych bezwzględnych i nieludzkich praktyk, takich jak prasowanie piersi, okaleczanie narządów płciowych jest szeroko praktykowane w Afryce i niektórych krajach Bliskiego Wschodu.
Liczba kobiet leczonych z powodu okaleczania żeńskich narządów płciowych znacznie w Niemczech wzrosła.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez senat berliński na wniosek grupy parlamentarnej AfD, o ile w 2016 r. odnotowano w szpitalach tylko 12 przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych, a w 2017 r. liczba ta spadła do sześciu, to w okresie od września 2018 r. do września 2019 r. odnotowano aż 176 tego rodzaju przypadków.
Senat uważa, że ​​ten wzrost jest spowodowany migracją z Afryki i niektórych krajów arabskich, gdzie powszechnie praktykowane jest okaleczanie żeńskich narządów płciowych – informuje niemiecka gazeta Die Welt.
„Ze względu na imigrację z obszarów, w których rozpowszechnione są praktyki okaleczania narządów płciowych, przyjmuje się, że ,” – czytamy.
źródło: magnapolonia.org


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: