Raport: Turcja – wyzwania dla chrześcijan 2016-2020

„ TURCJA: Wyzwania stojące przed chrześcijanami 2016-2020 zawiera przegląd okresu 2016-2020 . Analizuje, w jaki sposób dynamika historycznego rewizjonizmu i statusu prawnego wpłynęła na społeczność chrześcijańską Turcji, a także na mieszkańców sąsiednich regionów, znajdujących się pod tureckim wpływem. Raport nie jest wyczerpującym katalogiem naruszeń wobec chrześcijan, ale dzięki odpowiednim studiom przypadków znaleziono następujące tematy naruszeń wolności religijnej:

  • Nacisk na kształtowanie i utrzymanie tureckiej tożsamości wokół islamu
  • Likwidacja statusu prawnego chrześcijan i ich instytucji
  • Rewizjonizm historyczny jako rodzaj sygnalizowania cnoty
  • Wyłączenie chrześcijan z pełnej akceptacji i uczestnictwa w społeczeństwie tureckim
  • Zaniedbanie miejsca chrześcijan na ziemiach, ich historii, dziedzictwa i cierpienia
  • Stosowanie taktyk zastraszania do tłumienia kulturowej i etnicznej ekspresji chrześcijan
  • Brak aktywnej promocji praw człowieka
  • Wykorzystywanie słabości chrześcijan
  • (Ab) wykorzystanie chrześcijan jako międzynarodowej karty przetargowej i wewnętrznej dźwigni politycznej

„Zinstytucjonalizowane wykorzystanie wolności religijnej jako politycznej karty przetargowej powinno wzbudzić ostrożność wśród obrońców praw człowieka. Kolejną kwestią wymagającą ostrożności jest kulturowe postrzeganie w Turcji sposobu, w jaki te kwestie są omawiane w społeczności międzynarodowej. Podobnie jak w większości kultur Bliskiego Wschodu, pojęcia honoru i wstydu odgrywają ważną rolę w społeczeństwie tureckim.

„Za pośrednictwem tego raportu szczerze pragniemy zachęcić do otwartego dialogu między społecznością międzynarodową a Turcją w celu przywrócenia zaufania i relacji. Mamy nadzieję, że przejrzysty dialog przyczyni się do powstania polityk, które uznają, chronią, i promują prawa chrześcijan mieszkających w Turcji. To właśnie te małe, ale ważne kroki, mające na celu uhonorowanie drugiego, mogą ostatecznie doprowadzić do prawdziwych reform ”.

Przeczytaj pełny raport

źródło: persecution


Głód doprowadza do degradacji organizmu, dzieci potrzebują witamin. Ich brak prowadzi do kalectwa i śmierci.

To najgorszy czas dla Sudańczyków, 75 proc. dzieci jest zagrożonych śmiercią z głodu

Tylko 40% populacji ma dostęp do czystej wody pitnej. Inwestycje w tym obszarze mają kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia dzieci. Zanieczyszczona woda jest jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się chorób.

Dzieci mogą umrzeć z głodu szybciej niż dorośli. Z drugiej strony dziecko łatwiej można uratować od śmierci, jeśli tylko będzie miało dostęp do odpowiedniego, specjalistycznego żywienia – uwrażliwia dr Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Prawie 2 miliony osób ze strachu opuściło swoje domy, szukając schronienia w buszu lub poza granicami kraju.

Długotrwały konflikt i kryzys gospodarczy spowodował gigantyczny wzrost cen żywności. Większości mieszkańców po prostu na nie nie stać,  brakuje wszystkiego, wody, żywności, leków. W dwóch regionach ogłoszony został stan klęski głodowej. Szczególnie narażone są dzieci, według szefa biura UNICEF, ponad 250 tys. dzieci w całym kraju jest poważnie niedożywionych – kilkuletnie dzieci ważą tyle, co niemowlęta. Tu pomoc musi być udzielona natychmiastowo, inaczej dzieciom grozi śmierć.

Sudański biskup wskazuje, że pandemia dramatycznie pogorszyła sytuację w tym najmłodszym państwie Afryki od lat dotkniętym kolejnymi wojnami, ogromnym ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Rozprzestrzenianie się wirusa zablokowało nie tylko codzienne życie, ale i proces pokojowy, wciąż nie udało się stworzyć rządu przejściowego.

– Przedłużanie obostrzeń może niestety przynieść ze sobą ponowne zaognienie konfliktu. Partie polityczne wciąż są mocno skłócone i trudno im znaleźć wspólną płaszczyznę spotkania –  mówi bp Kussala.

Sudańczycy modlą się o pokój i światło Ducha Świętego dla polityków, aby umieli wspólnie pracować na rzecz pokoju, sprawiedliwości i lepszej przyszłości wszystkich.

Dramatu wojny i pandemii mieszkańcy tego kraju nie są w stanie sami się podnieść, potrzebują konkretnej pomocy świata. Stąd jego przejmujący apel: „Wiem, że Europa i kraje Zachodu zajęte są obecnie leczeniem własnych ran wywołanych pandemią. Proszę jednak, by zauważono także nasze potrzeby. Bez wsparcia materialnego Sudańczycy nie przetrwają. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!”.

Prawie półtora miliona dzieci w czterech afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem. Ogłosiły to wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ, w tym agencja spraw dzieci, UNICEF. Te cztery kraje to Somalia, Jemen, Sudan Południowy i północne rejony Nigerii.

Justin Forsyth z UNICEF mówi BBC, że że wiele dzieci w tych państwach jest zmuszonych jeść liście i korzenie, choć na świecie wystarczyłoby żywności, by je wykarmić.

„Te sytuacje są wywołane działaniami człowieka. To głównie konflikty i wojny, tak jest w Sudanie Południowym.

Miejsca, w których dzieci umierają są odcięte od dostaw żywności w wyniku walk” – powiedział Justin Forsyth. W ogarniętej walkami Somalii dodatkowym czynnikiem, zwiększającym głód, jest susza.

Według ONZ głoduje tam sto tysięcy ludzi, a liczba niedożywionych sięga prawie pięciu milionów.

Klęska głodu zagraża mieszkańcom Sudanu Południowego, gdzie w lutym tego roku ogłoszono ją – po raz pierwszy od 6 lat – w dwóch okręgach stanu Unity.
Głównym problemem w Unity – mówi Jackson Mungoni z misji PAH w Sudanie Południowym – jest to, że od długiego czasu toczą się tam walki. Ludzie, uciekając przed walkami, zostają bez niczego – tracą miejsce zamieszkania, uprawy, wszelkie środki do życia. Często kilkadziesiąt osób dzieli jeden garnek. Jeśli nie uda się złowić ryb – a mało kto ma wędkę – do garnka trafiają liście drzew i lilie czy hiacynt wodny.

REUTERS

Polska Akcja Humanitarna, która od 10 lat prowadzi w Sudanie Południowym stałą misję, rozpoczyna działania w stanie Unity. We współpracy z innymi organizacjami w kompleksowy sposób odpowiada na najpilniejsze potrzeby mieszkańców stanu, zapewniając potrzebującym dostęp do czystej wody, jedzenia i schronienia. Działania PAH skupiają się na stworzeniu mieszkańcom Unity warunków do samodzielnej egzystencji – stąd m.in. dystrybucja nasion i narzędzi do uprawy roli oraz połowu ryb.

źródło: pah.org.pl, UNICEF ,misyjne.pl

Article in English

Darowizna

FUNDACJA-FILEO   KRS 0000705635
Tytuł przelewu:
„Prześladowany Kościół-Sudan”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w dolarach amerykańskich (us dollars)
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: