Pandemia COVID-19 zainicjowała globalne blokady, spowalniając społeczeństwa, ale nie prześladowania religijne. Na Bliskim Wschodzie, gdzie prześladowania były kiedyś definiowane przez ISIS, pandemia ujawniła transformację naruszeń wolności religijnej. Terroryzm pozostaje motorem prześladowań, szczególnie na obszarach objętych konfliktem. Jednak pandemia pokazuje, że wiele rządów wyłoniło się z ostatnich sześciu lat z większą władzą niż przed powstaniem ISIS w 2014 roku. Groźba ekstremizmu pozwoliła społeczeństwom na zaszczepienie „stanu wyjątkowego”. Do czasu, gdy pandemia dotarła do regionu, wiele rządów wprowadziło już mechanizmy działania z decydującą totalitarnie władzą.

Islam jest oficjalną religią większości rządów na Bliskim Wschodzie. Kraje, w których nie jest to oficjalne postanowione konstytucyjne, nadal są silne islamskie partie polityczne wpływające na decyzje polityczne. Ponieważ rządy umocniły się, ma to również wpływ na los wolności religijnej. Pandemia ujawnia obszary, w których rządy mogą utrzymywać chrześcijan pod przymusem, manipulować ich zasobami finansowymi i wprowadzać zamieszanie w ich regulowaniu religii. Pandemia ujawnia także rządy, które nie przestrzegały własnych „standardów” wolności religijnej. Ponieważ pandemia pokrywała się zarówno z Wielkanocą, jak i Ramadanem, problemy te nabrały przejrzystości.

Poniższy raport mierzy sześć kategorii: sposób, w jaki przywódcy polityczni zareagowali na chrześcijan podczas pandemii, podjęte decyzje polityczne, które zagrażają przyszłym środowiskom wolności religijnej, parytetowi blokowania kościołów i meczetów, nierówności w skutkach finansowych, reakcje wobec uwięzionych chrześcijan i terroryzm. Każdy kraj na Bliskim Wschodzie został oceniony zgodnie z tymi rubrykami, ale raport wymienia tylko te kraje, które były najbardziej skandaliczne w swoich działaniach w tych kategoriach.

Turcja zasługuje na godną uwagi wzmiankę o tym, że ma najwięcej naruszeń, szczególnie niepokojących, biorąc pod uwagę ich działalność wojskową w całym regionie i wsparcie grup terrorystycznych za granicą. Podczas gdy Iran ma najbardziej znaną reputację więzienia chrześcijan, historia Egiptu podczas pandemii pokazała, że ​​chrześcijanie byli traktowani gorzej. Pytanie, na które nie udzielono odpowiedzi, brzmi: czy meczety i kościoły zostaną ponownie otwarte po zablokowaniu, co jest szczególnie ważne dla Algierczyków. Terroryści działali przez cały ten okres, ale niekoniecznie na obszarach chrześcijańskich.

Bliski Wschód pozostaje skomplikowanym regionem. Ale pandemia uwidoczniła jedną konieczność: wolności religijnej wciąż brakuje. Tym razem rządy bardziej niż ekstremiści ponoszą winę za prześladowania.

przeczytaj cały raport


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: