Według amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) 2018 Arkusz informacyjny na temat bluźnierstwa, około jedna trzecia narodów świata utrzymuje prawo lub zbiór przepisów, które karają za bluźnierstwo.

W Pakistanie – jednym z trzech krajów, w których bluźnierstwo podlega karze śmierci – prawa te są powszechnie nadużywane w celu uregulowania osobistych wyników i podżegania do nienawiści religijnej. Z powodu powszechnej nietolerancji religijnej i stronniczości członkowie mniejszości religijnych w Pakistanie są nieproporcjonalnie oskarżani i karani zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi bluźnierstwa.

W 2018 roku Asia Bibi, chrześcijanka, została uniewinniona od zarzutów o bluźnierstwo, które utrzymywały ją w celi śmierci przez prawie dekadę. Wnioski wyciągnięte z jej sprawy, w tym międzynarodowe poparcie dla jej uniewinnienia, pomagają stworzyć szablon do obrony w imieniu innych mniejszości religijnych stojących w obliczu podobnych zarzutów w Pakistanie.

W tym raporcie International Christian Concern (ICC) dokonuje przeglądu pakistańskich przepisów dotyczących bluźnierstwa oraz doświadczeń mniejszości religijnych na podstawie tych przepisów. ICC analizuje sprawę Asia Bibi i wyciąga ważne wnioski, które należy zastosować w podobnych, toczących się sprawach.

Raport ten zawiera następnie profile 19 bieżących przypadków, w których pakistańscy chrześcijanie są oskarżeni lub skazani za bluźnierstwo. Te 19 przypadków wymaga odpowiedniego międzynarodowego poparcia, aby dojść do pomyślnego zakończenia. W tym celu niniejszy raport zawiera praktyczne rekomendacje dla społeczności międzynarodowej, które ICC wyciągnęła ze sprawy Asia Bibi oraz z lat doświadczeń w pracy z chrześcijańskimi ofiarami bluźnierstwa w Pakistanie.

Przeczytaj raport


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: