PRACOWNICY POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PAKISTANIE ODMAWIAJĄ POMOCY LEKARSKIEJ DLA CHRZEŚCIJAN!
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół