Postrzelono 84-letnią wolontariuszkę pro-life strzałem w plecy!
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół