Policjant zawieszony za modlitwę pod kliniką aborcyjną - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół