Policjant zawieszony za modlitwę pod kliniką aborcyjną - Fundacja ”FILEO”
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół