PILNE: Pomoc humanitarna dla kobiet i dzieci z Ukrainy - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół