PILNE: Pomoc humanitarna dla kobiet i dzieci dotkniętych wojną w Ukrainie - Fundacja ”FILEO”
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół