Państwo Islamskie zapowiada, że ​​przeszkolone dzieci będą przeprowadzać ataki terrorystyczne - Fundacja ”FILEO”
2023-02-03

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół