Państwo Islamskie nakazuje swoim „wilkom” w Europie zabijać starsze kobiety! ,,Niech płoną domy niewiernych..."
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół