Pakistan: Siostry nękane i bite za dzielenie się ewangelią - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół