Pakistan: Siostry nękane i bite za dzielenie się ewangelią - Fundacja ”FILEO”
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół