Pakistan: Sąd podtrzymuje wyrok dożywocia dla chrześcijanina niesłusznie skazanego za bluźnierstwo


Prześladowanie chrześcijan w Pakistanie jest często usprawiedliwiane przez drakońskie przepisy dotyczące bluźnierstwa w tym kraju i tutaj widzimy te prawa ponownie stosowane niesprawiedliwie: „Ta decyzja została podjęta, mimo że nowe dowody przedstawione przez prokuraturę nie pozwoliły na bezpośrednie powiązanie Bhatti z bluźnierczymi wiadomościami tekstowymi został niesłusznie skazany za ich wysłanie w 2017 roku.”

To tylko jeden z wielu przypadków, w których chrześcijanie w Pakistanie są celem oskarżeń o bluźnierstwo, które często są jedynie przykrywką dla prób załatwienia osobistych uraz, przywłaszczenia sobie ich własności lub osiągnięcia jakiegoś innego celu.

Aby zobaczyć poprzednie relacje ChristianPersecution.com z prześladowań chrześcijan w Pakistanie, zobacz  tutaj .

„Sąd w Pakistanie podtrzymuje wyrok dożywocia chrześcijanina niesłusznie skazanego za bluźnierstwo”, International Christian Concern , 28 czerwca 2021 r.:

28.06.2021 Pakistan (International Christian Concern) – Według Morning Star News, sąd w Rawalpindi, Pakistan utrzymał w mocy wyrok dożywocia dla chrześcijanina skazanego na mocy kontrowersyjnych przepisów dotyczących bluźnierstwa. To przekonanie zostało podtrzymane przez sąd pomimo twierdzeń o zmanipulowanych dowodach i nieustalenia przez prokuraturę udziału chrześcijanina w bluźnierczym incydencie.

22 czerwca dodatkowe posiedzenie sądu w okręgu Rawalpindi utrzymało w mocy wyrok skazujący za bluźnierstwo 56-letniego Zafara Bhattiego. Decyzja ta została podjęta, mimo że nowe dowody przedstawione przez prokuraturę nie powiązały bezpośrednio Bhattiego z bluźnierczymi wiadomościami tekstowymi.

11 lipca 2012 r. Ahmed Khan, lokalny przywódca islamski w New Town, Rawalpindi, złożył skargę do lokalnej policji, że niezarejestrowany numer wysłał mu SMS-y obrażające matkę proroka Mahometa. Przywódca zmusił lokalną policję do wszczęcia śledztwa w sprawie bluźnierstwa na podstawie sekcji 295-C pakistańskiego kodeksu karnego, mimo że skarga rzeczywiście należała do sekcji 295-A. Następnie przeciwko nieznanej osobie złożono pierwszy raport informacyjny.

22 lipca policja aresztowała Bhattiego i oskarżyła go o wysyłanie wiadomości tekstowych z niezarejestrowanego numeru. Według Bhattiego, policja torturowała go, aby przyznał się do zbrodni.

3 maja 2017 r. Bhatti został skazany na dożywocie na podstawie sekcji 295-C pakistańskiego kodeksu karnego przez sędziego okręgowego.

„ Sędzia sądu pierwszej instancji wydał ten werdykt pod ogromną presją, ponieważ skarżący był urzędnikiem ekstremistycznej organizacji islamistycznej Ahle Sunnat Wal Jamaat ” – powiedział Morning Star News Tahir Bashir, adwokat Bhatti. „ Wierzę, że werdykt wydany tym razem był również pod presją, ponieważ nie ma bezpośrednich dowodów przeciwko Bhattiemu. 

Pomimo rozczarowującego werdyktu, Bashir powiedział Morning Star News, że nadal ma nadzieję, że Sąd Najwyższy w Lahore przyjmie apelację Bhattiego i ostatecznie uniewinni jego klienta.

W Pakistanie fałszywe oskarżenia o bluźnierstwo są powszechne i często są motywowane osobistą wendetą lub nienawiścią religijną. Oskarżenia są bardzo podburzające i mogą wywołać lincze tłumu, morderstwa i masowe protesty…..

źródło: christianpersecution


Osierocone dzieci w Pakistanie


 


SIEROCINIEC – MOTHER CARE ORPHAN CENTER

Powstał, po muzułmańskim zamachu terrorystycznym i wybuchu bomby, który miał miejsce w kościele w Peszawarze w dniu 22 września 2013 r. pochłaniając wiele niewinnych ofiar ludzkich. W rezultacie tego zamachu bombowego zmarło 127 chrześcijan, a 275 zostało rannych.

W wyniku tego zamachu wiele dzieci zostało osieroconych i całkowicie pozbawionych dalszej możliwości życia. W sierocińcu tym znajdują się również dzieci, które porzucili na ulicy ich muzułmańscy rodzice.

Sierociniec ten jest miejscem gdzie dzieci mogą bezpiecznie dorastać, oraz gdzie objęte są one nie tylko stałą opieką w różnej postaci, ale również pomocą duchową, gdzie poznają ewangelię i Biblię.

Polska Misja Pomocy Ubogim i Prześladowanym Chrześcijanom w Pakistanie, prowadzi comiesięczne zbiórki darowizn pieniężnych dla dzieci-sierot z Mother Care Orphanage oraz sierotom z Orphan Centre-Shelter Of Orphan w Lahore w Pakistanie, które objęła swoją stałą pomocą.

Miesięczny koszt utrzymania tych miejsc opieki dla prześladowanej mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie to w przybliżeniu 9.000 zł.  (opłat za naukę szkolną, opiekę medyczną, korepetycje w sierocińcu, a także również dokonywać opłat za wynajęty dom na sierociniec, opłaty rachunków za energie elektryczną, gaz wodę czy przeznaczać środki pieniężne na odzież, obuwie, lekarstwa i artykuły szkolne.)

Niestety w tym miesiącu zebraliśmy nie wystarczającą ilość darowizn, żeby zaspokoić zapotrzebowanie dwóch sierocińców a w planie mieliśmy kupić do schroniska 1 brakujący stół i 20 krzeseł. Koszt to do dodatkowe 815.00 złotych.

Wielu z darczyńców Polskiej Misji Pomocy Ubogim Chrześcijanom w Pakistanie, aktywnie uczestniczy również nie tylko w różnych projektach misyjnych ,składając swoje darowizny pieniężne w walce o życie dzieci-sierot i żyjących na ulicach, głodujących i prześladowanych chrześcijan w Pakistanie oraz o życie chrześcijańskich niewolników w fabrykach cegieł czy obozowiskach dla ludzi bezdomnych, ale również w walce z wielkim analfabetyzmem, który ma miejsce wśród chrześcijan w Pakistanie.
Spowodowany on jest nie tylko wielkim ubóstwem, ale również płatną edukacją w tym muzułmańskim kraju. To przede wszystkich ich chrześcijaństwo i brak wykształcenia oraz dyskryminacja tej mniejszości religijnej w kraju muzułmańskim powoduje to, że wykonują oni najgorsze i najcięższe prace, których nie chcą podejmować muzułmanie w codziennej walce o życie i przetrwanie ich oraz swoich licznych często członków rodziny.

To Polscy darczyńcy swoimi wspólnymi darami pieniężnymi, powodują obecnie całkowitą zmianę życia tych chrześcijańskich dzieci-sierot, dając im możliwość stałej edukacji i wykształcenie, tworząc im lepszą przyszłość.


To smutna wiadomość, którą muszę się z wami podzielić. 9-letni WASEEM HANIF jest sierotą w „MOTHER CARE ORPHAN CENTER”.
Spał w pokoju na łóżku. Nie obudził się o wybranej godzinie, wszystkie dzieci budziły się na wieczorną naukę, ale WASEEM się nie obudził.
Niektóre dzieci próbowały go obudzić, ale nie odpowiedział im, dzieci powiedziały mi o tym. Sprawdziłem o co chodzi.
Czułem, że jego puls działał prawidłowo, ale nie odpowiadał mi. Temperatura jego ciała była bardzo wysoka. Daliśmy mu wodę, której nie pił i spryskaliśmy go kroplami wody.
Zaniosłem go do toalety, wykąpałem go wodą po czym doszedł do siebie. Lekarz zbadał go i powiedział, że to rodzaj udaru cieplnego, a on zemdlał, nie był to dobry widok dla innych dzieci.
Teraz są dni w Pakistanie że mamy temperaturę blisko 50 stopni.
Elektryczność raz po raz wyłącza się, a wentylatory przestają działać. Używamy wentylatorów sufitowych. Wentylatory sufitowe nie są w stanie dostarczyć powietrza do wszystkich łóżek. Powodem omdlenia jest to, że wiele dzieci latem mieszka w małych przepełnionych pokojach.
Lekarz mówi, że dzieci potrzebują KLIMATYZATORA, ale nie stać nas na KLIMATYZATOR, ponieważ jest dość drogi. Mamy rozwiązanie na to, potrzebujemy wentylatorów stojących i składanych łóżek, aby sieroty mogły spać na świeżym powietrzu z wentylatorami stojącymi i składanymi łóżkami.

Pilnie potrzebujemy wentylatorów stołowych i łóżek. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt.

This slideshow requires JavaScript.


Koordynator Polskiej Misji Pomocy Ubogim Chrześcijanom w Pakistanie – Lesław Baran:
Obecnie w Pakistanie temperatury powietrza sięgają nawet do 50 stopni w skali Celsjusza.  Dodatkowo bardzo często w Lahore występują w dzień i w nocy częste przerwy w dostawie do mieszkań energii elektrycznej.
Powoduje to wielki upał i przegrzanie ciał dzieci w chrześcijańskim sierocińcu i schronisku, powodując ich brak snu i zmęczenie
psycho-fizyczne oraz częste omdlenia.
Rozwiązaniem tego problemu jest zakup klimatyzacji do każdego z pomieszczeń w dwóch sierocińcach, która w obecnej sytuacji braku środków pieniężnych na utrzymanie tych sierocińców liczących 48 dzieci jest obecnie dla nas nie osiągalne.

Niestety, ale zastosowane klimatyzatory przy tak wysokiej temperaturze i ciągłych brak dostaw energii elektrycznej, nie spełniają swojej roli i nie rozwiązują również tego problemu.


Jednocześnie prosimy o udostępnianie tej informacji, gdyż potrzeby związane z pomocą żywieniową dla osieroconych dzieci w Pakistanie są ogromne.


Jest to konieczne, biorąc pod uwagę, iż rząd Pakistanu nie finansuje sierocińców czy schronisk dla dzieci, które w wyniku różnych zdarzeń losowych są sierotami.

Niestety, ale utworzony sierociniec i schronisko dla dzieci, nie tylko muszą zapewnić dzieciom stałą opiekę, ale również dokonywać regularnych opłat za naukę szkolną, opiekę medyczną, korepetycje w sierocińcu, a także również dokonywać opłat za wynajęty dom na sierociniec, opłaty rachunków za energie elektryczną, gaz wodę czy przeznaczać środki pieniężne na odzież, obuwie, lekarstwa i artykuły szkolne.


Wszystkich ofiarodawców wielkich serc, prosimy w ich imieniu o dalszą pomoc


Darowizna Pakistan

Fundacja “FILEO” KRS 0000705635
Tytuł przelewu:
„Prześladowany Kościół-Pakistan”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek do wpłat w walucie zagranicznej
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569


Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: