Pakistan: Pervez Masih, 25-letni chrześcijanin zabity w Lahore - Fundacja ”FILEO”
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół