Pakistan: Pervez Masih, 25-letni chrześcijanin zabity w Lahore - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół