Pakistan-Perspektywy bezpieczeństwa żywnościowego

SIEROCINIEC – MOTHER CARE ORPHAN CENTER
Rząd Pakistanu nie finansuje sierocińców czy schronisk dla dzieci, które w wyniku różnych zdarzeń losowych są sierotami.
Sierociniec ten utrzymuje się tylko z darowizn pieniężnych.
W tej chwili w dwóch sierocińcach przebywa 46 dzieci. Skromne jedzenie dla dzieci to koszt 2500 zł miesięcznie, a środki czystości kosztują ok. 600 zł. Opiekunowie muszą też płacić za wynajem 750 zł oraz rachunki: prąd 900 zł, gaz 200 zł i wodę 100 zł. Niestety, nauka szkolna w Pakistanie nie jest darmowa. Za naukę dzieci ich opiekunowie muszą płacić czesne ok. 1200 zł miesięcznie, a za materiały potrzebne do szkoły dodatkowo ok. 300 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ: