Pakistan ogłasza stan wyjątkowy w obliczu katastrofalnych powodzi
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół