Pakistan ogłasza stan wyjątkowy w obliczu katastrofalnych powodzi
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół