Ostatnie sześć miesięcy 2020 roku okazało się kolejnym trudnym okresem dla chrześcijan w Pakistanie. Pomimo wzniosłych roszczeń rządu kierowanego przez PTI, społeczność chrześcijańska tego kraju nadal cierpiała z powodu dyskryminacji, nietolerancji i przypadków jawnych prześladowań.

International Christian Concern (ICC) udokumentowało co najmniej 38 przypadków prześladowań ludności chrześcijańskiej Pakistanu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Zgłoszone incydenty obejmowały dyskryminację, napaści seksualne, uprowadzenia, przymusowe konwersje, przymusowe małżeństwa, oskarżenia o bluźnierstwo, a nawet morderstwa.

Oskarżenia o bluźnierstwo

W drugiej połowie 2020 roku ICC udokumentowało co najmniej sześć przypadków bluźnierstwa. W wyniku tych incydentów jedenastu chrześcijan zostało oskarżonych o popełnienie bluźnierstwa przeciwko islamowi i jego “świętym” osobistościom.

Wśród chrześcijan oskarżonych o bluźnierstwo był Arshad Masih, chrześcijański robotnik z Sheikhupura. 14 grudnia Arshad został zadźgany na śmierć przez Atif Ali, swojego muzułmańskiego współpracownika w Pakistan Spring Factory.

Po ataku Ali twierdził, że zabił kafira, niewiernego i bluźniercę. Kiedy został aresztowany, Ali zapytał funkcjonariuszy zatrzymujących, czy mógłby umyć ręce, ponieważ „ nie chciał już mieć krwi bluźniercy na swoich rękach. 

Samina Bibi, żona Arshada, donosi, że Ali zaatakowała jej męża z powodu awansu, jaki otrzymał Arshad i jego odmowy przejścia na islam. Wdowa po Arshadzie podejrzewa, że ​​Ali zaatakowała jej męża, ponieważ odmówił przejścia na islam.

30 sierpnia policja aresztowała Davida Masiha, chrześcijanina z Risalpure w Khyber Pakhtunkhwa. David został oskarżony o popełnienie bluźnierstwa na podstawie sekcji 295-B pakistańskiego kodeksu karnego za rzekome wrzucenie kopii Koranu do kanalizacji.

23 listopada czterech chrześcijańskich sanitariuszy zostało oskarżonych o popełnienie bluźnierstwa w Lahore. Muzułmański duchowny oskarżył chrześcijan o zbieranie śmieci w torbie ozdobionej zdjęciem meczetu Proroka w Medynie. Przebywali w areszcie policyjnym do czasu uznania ich za niewinnych po śledztwie 28 listopada.

Oprócz nowych zarzutów MTK zwrócił również uwagę na kilka głośnych spraw o bluźnierstwo przeciwko chrześcijanom, które zostały rozstrzygnięte w drugiej połowie 2020 roku.

W październiku 2020 roku Sąd Najwyższy w Lahore uniewinnił Sawana Masiha; chrześcijanin skazany na śmierć na podstawie przepisów o bluźnierstwie w marcu 2014 r. Sawan został oskarżony przez swojego muzułmańskiego przyjaciela, Muhammada Shahida, o znieważenie Proroka Mahometa podczas rozmowy w marcu 2013 r.

W grudniu 2020 roku Imran Masih, chrześcijanin skazany na dożywocie na podstawie przepisów o bluźnierstwie w styczniu 2010 roku, został również uniewinniony i zwolniony. Sytuacja Imrana niewiele się zmieniła przez ponad dziesięć lat po jego skazaniu. Po rozprawie we wrześniu 2015 r. Apelacja Imrana do Sądu Najwyższego w Lahore była wielokrotnie odkładana do 10 grudnia 2020 r., Kiedy został ostatecznie uniewinniony.

Przymusowe małżeństwo i przymusowe nawrócenie

Porwania, napaści na tle seksualnym, przymusowe konwersje i przymusowe małżeństwa również miały wpływ na społeczność chrześcijańską Pakistanu w drugiej połowie 2020 r. ICC udokumentowało co najmniej siedem przypadków, w których chrześcijanki i dziewczęta zostały uprowadzone, przymusowo zamężne i nawrócone na islam w okresie od lipca do Grudzień.

Porwanie, przymusowe nawrócenie i wymuszone małżeństwo Arzoo Raja, 13-letniej chrześcijanki z Karaczi, trafiło na międzynarodowe nagłówki gazet i było przykładem nadużyć, z jakimi boryka się społeczność chrześcijańska w Pakistanie.

13 października Arzoo została rzekomo porwana ze swojego domu rodzinnego w Karaczi przez Ali Azhar, jej 44-letniego muzułmańskiego sąsiada. Rodzice Arzoo zgłosili incydent lokalnej policji i zostali poinformowani dwa dni później, że ich córka przeszła na islam i poślubiła Azhar.

Rodzice Arzoo zakwestionowali ważność małżeństwa, twierdząc, że naruszyło ono ustawę Sindh Child Marriage Restraint Act. Jednak 27 października sąd orzekł na korzyść małżeństwa i nakazał lokalnej policji ochronę Arzoo i Azhar.

2 listopada Sąd Najwyższy w Sindh nakazał policji odzyskanie Arzoo i aresztowanie Azhara. Nastąpiło to po tym, jak pakistański minister praw człowieka zaangażował się w sprawę jako interwenient. Arzoo został zabrany do schroniska dla kobiet, a Azhar został aresztowany.

9 listopada Sąd Najwyższy w Sindh orzekł, że Arzoo była nieletnia, a jej małżeństwo z Azhar naruszyło ustawę Sindh o ograniczaniu małżeństw dzieci. Arzoo wróciła do schroniska dla kobiet po tym, jak odmówiła ponownego połączenia się z rodziną i nalegała, że ​​dobrowolnie zdecydowała się poślubić Azhara.

23 listopada Sąd Najwyższy w Sindh nakazał Arzoo pozostać w rządowym domu schroniska do czasu, gdy osiągnie pełnoletność.

Według listy obserwacyjnej Open Doors USA World, Pakistan jest piątym najbardziej niebezpiecznym krajem dla chrześcijan. Niestety nietolerancja, dyskryminacja i jawne prześladowania udokumentowane przez MTK w drugim półroczu 2020 roku tylko potwierdzają miejsce Pakistanu w rankingu najgorszych prześladowców chrześcijan.

źródło: persecution


Prawie półtora miliona dzieci w czterech afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem. Ludzie walczą o przetrwanie.

Na zdjęciu 18-letni Saida Ahmad Baghili został przyjęty do szpitala na leczenie z powodu poważnego niedożywienia.
Reuters
Apelujemy o wsparcie dla mieszkańców Sudanu Południowego – w 6 regionach ogłoszono już klęskę głodu

Tylko 40% populacji ma dostęp do czystej wody pitnej. Inwestycje w tym obszarze mają kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia dzieci. Zanieczyszczona woda jest jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się chorób.

Dzieci mogą umrzeć z głodu szybciej niż dorośli. Z drugiej strony dziecko łatwiej można uratować od śmierci, jeśli tylko będzie miało dostęp do odpowiedniego, specjalistycznego żywienia – uwrażliwia dr Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Prawie 2 miliony osób ze strachu opuściło swoje domy, szukając schronienia w buszu lub poza granicami kraju.

Długotrwały konflikt i kryzys gospodarczy spowodował gigantyczny wzrost cen żywności. Większości mieszkańców po prostu na nie nie stać,  brakuje wszystkiego, wody, żywności, leków. W 6 regionach ogłoszono już klęskę głodu. Szczególnie narażone są dzieci, według szefa biura UNICEF, ponad 250 tys. dzieci w całym kraju jest poważnie niedożywionych – kilkuletnie dzieci ważą tyle, co niemowlęta. Tu pomoc musi być udzielona natychmiastowo, inaczej dzieciom grozi śmierć.

Sudański biskup wskazuje, że pandemia dramatycznie pogorszyła sytuację w tym najmłodszym państwie Afryki od lat dotkniętym kolejnymi wojnami, ogromnym ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Rozprzestrzenianie się wirusa zablokowało nie tylko codzienne życie, ale i proces pokojowy, wciąż nie udało się stworzyć rządu przejściowego.

– Przedłużanie obostrzeń może niestety przynieść ze sobą ponowne zaognienie konfliktu. Partie polityczne wciąż są mocno skłócone i trudno im znaleźć wspólną płaszczyznę spotkania –  mówi bp Kussala.

Sudańczycy modlą się o pokój i światło Ducha Świętego dla polityków, aby umieli wspólnie pracować na rzecz pokoju, sprawiedliwości i lepszej przyszłości wszystkich.

Dramatu wojny i pandemii mieszkańcy tego kraju nie są w stanie sami ponieść, potrzebują konkretnej pomocy świata. Stąd jego przejmujący apel: „Wiem, że Europa i kraje Zachodu zajęte są obecnie leczeniem własnych ran wywołanych pandemią. Proszę jednak, by zauważono także nasze potrzeby. Bez wsparcia materialnego Sudańczycy nie przetrwają. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!”.

Prawie półtora miliona dzieci w czterech afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem. Ogłosiły to wyspecjalizowane organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ, w tym agencja spraw dzieci, UNICEF. Te cztery kraje to Somalia, Jemen, Sudan Południowy i północne rejony Nigerii.

Justin Forsyth z UNICEF mówi BBC, że że wiele dzieci w tych państwach jest zmuszonych jeść liście i korzenie, choć na świecie wystarczyłoby żywności, by je wykarmić.

„Te sytuacje są wywołane działaniami człowieka. To głównie konflikty i wojny, tak jest w Sudanie Południowym.

Miejsca, w których dzieci umierają są odcięte od dostaw żywności w wyniku walk” – powiedział Justin Forsyth. W ogarniętej walkami Somalii dodatkowym czynnikiem, zwiększającym głód, jest susza.

Według ONZ głoduje tam sto tysięcy ludzi, a liczba niedożywionych sięga prawie pięciu milionów.

Mały chłopiec zabiera swojego niedożywionego braciszka do ośrodka żywienia terapeutycznego prowadzonego przez medyczną organizację charytatywną Medecins Sans Frontieres w Ajiep w Sudanie | REUTERS

Rekordowo wysoka liczba osób zagrożonych głodem w Sudanie Południowym. Przez konflikt zbrojny, powodzie i skutki pandemii w tym najmłodszym państwie Afryki 6,5 mln ludzi nie ma wystarczającej ilości jedzenia. Tponad połowa ludności!  

Problemy z dostępem do żywności w Sudanie Południowym trwają od czasu uzyskania niepodległości w 2011 r., ale nigdy wcześnie nie były tak ciężkie. Toczący się od 2013 r. konflikt zbrojny doprowadził do śmierci setek tysięcy osób, a miliony musiały uciekać, porzucając swoje domy i uprawy. Jednak zeszły rok był wyjątkowo dramatyczny, bo przez zmiany klimatu kraj spustoszyły niszczycielskie powodzie o niespotykanej wcześniej skali. Szacuje się, że przez żywioł ucierpiał ponad milion osób.  

Fala niszczyła wszystko na swojej drodzezmuszając ludzi do ucieczki, zatapiając pola i zabijając zwierzęta gospodarskie. Stojąca woda przez wiele miesięcy uniemożliwiała produkowanie żywności i pogłębiała głód.  

Sytuację dodatkowo pogorszyły skutki pandemii koronawirusaMasowe bezrobocie, przerwane łańcuchy dostaw, problemy z dostępnością żywności na rynku i wzrost jej cen sprawiły, że dla wielu osób zdobycie czegokolwiek do jedzenia stało się wręcz niemożliwe.   

 W Sudanie Południowym życie i zdrowie dwóch milionów osób zostało zagrożone. Nie możemy zostawić ich bez pomocy! 


Darowizna

FUNDACJA-FILEO   KRS 0000705635
Tytuł przelewu:
„Prześladowany Kościół-Sudan Południowy”

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Rachunek w złotówkach (PLN):
PL 30 1020 2791 0000 7902 0269 1947

Rachunek w dolarach amerykańskich (us dollars)
PL 46 1020 2791 0000 7502 0309 5569

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: