Pakistan: 12 dzieci wykorzystano seksualnie każdego dnia w pierwszej połowie 2022 roku
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół