2023-03-29

1 thought on “PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA UBOGICH DZIECI Z PAKISTANU!

  1. Pragnę bardzo podziękować za stałą misję Chrześcijańskiej Fundacji „Fileo” na rzecz ubogich i prześladowanych chrześcijan w tym dzieci sierot nie tylko w Pakistanie,ale w ich całym obszarze działań,która wynika nie tylko z ich człowieczeństwa,ale również i z chrześcijaństwa,wynikającego z Bożej ewangelii Jezusa Chrystusa oraz wszystkim ich darczyńcom.

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół