Dziewczęta i chłopcy w północno-wschodniej Nigerii nadal doświadczają brutalnych nadużyć ze strony Boko Haram, a także są głęboko dotknięci operacjami wojskowymi mającymi na celu zwalczanie grupy terrorystycznej, pomimo godnych uwagi wysiłków, zgodnie z najnowszym raportem szefa ONZ na temat dzieci i uzbrojonych stron konfliktu.

Popełnione okrucieństwa

W raporcie od stycznia 2017 r. Do grudnia 2019 r. Opisano 5741 poważnych naruszeń prawa wobec dzieci w Nigerii.

Co więcej, incydenty w sąsiednim Kamerunie, Czadzie i Nigrze znalazły odzwierciedlenie w rozprzestrzenianiu się działalności Boko Haram poza granice Nigerii.

We wrześniu 2017 r. Grupa Civilian Joint Task Force (CJTF), która wspiera lokalnie siły nigeryjskie przeciwko Boko Haram, podpisała z ONZ plan działania mający na celu zaprzestanie naruszeń i zapobieganie im.

Zaangażowanie dzieci

Tymczasem dzieci zatrzymane za ich związek z Boko Haram pozostają poważnym problemem – chociaż faktyczne liczby okazały się trudne do oszacowania, ponieważ ONZ nie otrzymała dostępu do obiektów, w których mieszkali nieletni, czytamy w raporcie.

„Dzieci, które wcześniej były zrzeszone, nie powinny być dalej karane zatrzymaniem i wzywam rząd Nigerii do przyspieszenia zwolnienia dzieci z aresztu i nadania priorytetu ich ponownej integracji ze społeczeństwem” – stwierdziła pani Gamba.

„Wzywam również rząd do przeglądu i przyjęcia protokołu przekazywania dzieci związanych z grupami zbrojnymi cywilnym podmiotom zajmującym się ochroną dzieci” – powiedziała.

Potrzebuję pomocy

Zdecydowana większość z 1433 ofiar śmiertelnych dzieci zweryfikowanych przez ONZ została przypisana Boko Haram, a ataki samobójcze są główną przyczyną, według raportu.

I chociaż ponad 200 dzieci zostało dotkniętych incydentami przemocy seksualnej, strach przed stygmatyzacją, odwetem, brakiem odpowiedzialności za sprawców i brakiem środków dla ocalałych, sprawiły, że te przestępstwa są bardzo zaniżone.

Jednocześnie odmowa pomocy humanitarnej dla dzieci wpłynęła na dostarczanie pomocy tysiącom nieletnich.

W raporcie wyszczególniono również, że niektóre z najbardziej okrutnych incydentów Boko Haram dotyczyły uprowadzenia i egzekucji pracowników organizacji humanitarnych.

Podpisana umowa

Plan działania z 2017 r. Był punktem zwrotnym w leczeniu dzieci przez CJTF.

„Postęp jest konsekwentny, a od momentu podpisania umowy nie zweryfikowano żadnych nowych przypadków rekrutacji i wykorzystania” – powiedział urzędnik ONZ, który wezwał grupę do pełnej realizacji planu i „ułatwienia odłączenia pozostałych dzieci”.

Pani Gamba podkreśliła również potrzebę zapewnienia regionalnej afrykańskiej reakcji na tę sytuację.

źródło: Wiadomości ONZ


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: