Odkryto starożytne podziemne miasto,gdzie mogło się chronić tysiące chrześcijan, przed rzymskimi prześladowaniami
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół