Nigeria- Perspektywy bezpieczeństwa żywnościowego

 IPC v3.0 Ostra faza braku bezpieczeństwa żywności

Kluczowe informacje

  • Konflikt na północnym wschodzie zmniejszył się w ostatnich miesiącach; pozostaje jednak stosunkowo wysoki. Biorąc pod uwagę zmniejszanie się konfliktów i ułatwianie przez rząd powrotu gospodarstw domowych do ich obszaru pochodzenia, sześć osiedli IDP zostało zamkniętych w Maiduguri i wokół niego. Powracające gospodarstwa domowe otrzymywały pakiety przesiedleńcze i pewną pomoc, powoli odbudowując swoje źródła utrzymania. Oczekuje się, że te gospodarstwa domowe zaangażują się w pewną pracę i uprawę w porze suchej. Ogólnie rzecz biorąc, pomimo zwiększonego zaangażowania w działalność uprawową w porównaniu z ostatnimi sezonami na północnym wschodzie, większość gospodarstw domowych ma ograniczony dostęp do żywności i dochodów. To, w połączeniu z nietypowo wysokimi cenami podstawowych artykułów spożywczych, skutkuje niższą niż normalnie siłą nabywczą gospodarstw domowych. W rezultacie czego: 
  • W ostatnich miesiącach nastąpił wzrost liczby bandytów i porwań w stanach północno-zachodnich i centralnych, co doprowadziło do wysokiego poziomu przesiedleń i zakłóceń w zaangażowaniu gospodarstw domowych w działalność zarobkową. W listopadzie, według UNHCR ponad 11.500 osób wysiedlono z północnego zachodu na Republice Nigru, wskazując Utrzymujący się wysoki poziom konfliktu. Pomimo trwających zbiorów, oczekuje się, że wyniki Stressed (IPC Faza 2) i Kryzysu (IPC Faza 3) utrzymają się w większości części regionu. Przewidywane działania poza sezonem rozpoczynające się w grudniu będą znacznie poniżej średniej, ograniczając dochody i dostęp do żywności. Większość gospodarstw domowych będzie nadal doświadczać ograniczonego dostępu do żywności i luk w konsumpcji żywności do maja 2022 r.
  • Warunki makroekonomiczne nadal nieznacznie się poprawiały w listopadzie, ponieważ międzynarodowe ceny ropy naftowej i popyt wzrosły, co doprowadziło do wzrostu rezerw walutowych. Jednak wartość NGN pozostaje stabilna w stosunku do poprzedniego miesiąca zarówno na rynku oficjalnym, jak i równoległym, prawdopodobnie z powodu napływu przekazów pieniężnych związanych z końcem roku. To, w połączeniu z dużym popytem na zszywki i wysokimi kosztami transakcji, nadal wpływa na nietypowe ceny zszywek w całym kraju w okresie żniw. Ceny artykułów podstawowych pozostają znacznie powyżej średniej w dużej części kraju i oczekuje się, że utrzymają się na tym poziomie do maja 2022 r., ponieważ popyt rynkowy wzrasta, a podaż spada.

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ: