Nigeria: Pastor posiekany maczetami podczas ratowania dzieci z chrześcijańskiej szkoły - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół