Nigeria: Pastor posiekany maczetami podczas ratowania dzieci z chrześcijańskiej szkoły - Fundacja ”FILEO”
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół