W Nigerii trwają prześladowania


06.01.2020 Washington, DC (International Christian Concern)

W pierwszych miesiącach 2020 r. Rząd Nigerii niewiele zrobił, aby chronić mniejszości religijne zamieszkujące ten kraj. Fala przemocy, zabójstw i uprowadzeń spowodowanych przez grupy bojowników na północnym wschodzie i w pasie środkowym nadal pustoszy kraj.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy byliśmy świadkami co najmniej 766 zgonów związanych z terrorem lub działaniami bojowników. Chrześcijańscy farmerzy stanowią większość śmiertelnych ofiar wśród ludności cywilnej, a sprawcami są bojownicy Boko Haram i radykalni bojownicy Fulani.

Ponad 100 członków nigeryjskich sił wojskowych i policyjnych zginęło w sumie 130 incydentach z udziałem Boko Haram. 4 zginęło w 70 incydentach z udziałem bojowników Fulani.

Pomimo dużej liczby i różnorodnych źródeł tych ataków rząd zajmuje się tylko Boko Haram i nadal przymyka oko na terrorystyczną  agresję Fulani. Wskazuje na to liczba starć między grupami wojskowymi i bojownikami. Rząd Nigerii twierdzi, że te ataki nie są motywowane religijnie, ale fakty pokazują coś przeciwnego.

Uważa się, że w pierwszym kwartale 2020 r. Bojownicy Fulani wszczęli co najmniej 70 ataków na chrześcijan i chrześcijańskie wioski w środkowej Nigerii. Ich ataki rozprzestrzeniły się na prawie 20 stanów w Nigerii i dotknęły miliony ludzi.

Ponadto spośród 9 stanów północnych, które wprowadziły pełne prawo szariatu, tylko 4 ataki miały miejsce z bojownikami Fulani. Z 3 stanów, które mają częściowy szariat, 2 z nich doznały wielu ataków, z których wszystkie miały miejsce w przeważającej mierze w chrześcijańskich wioskach. Według Międzynarodowego Towarzystwa Wolności Obywatelskich i Praworządności (Między społeczności) co najmniej 1 500 kościołów zostało zniszczonych przez bojowników Fulani w ciągu ostatnich 57 miesięcy.

W raporcie rocznym za 2020 r. USCIRF oficjalnie wskazało Nigerię jako „kraj szczególnego zainteresowania”.

Rząd USA musi działać szybko, ponieważ problem w Nigerii może się nasilić, dotykając większy region Afryki Zachodniej i całą Afrykę Subsaharyjską. ICC uważa, że ​​reakcja USA na postępowanie z Nigerią ma ogromny potencjał w zakresie ograniczenia nie tylko obecnej przemocy w Nigerii, ale także możliwej przyszłej przemocy w większym regionie.

USA powinny zrestrukturyzować kanały pomocy. Zamiast udzielać 100% pomocy rządowi nigeryjskiemu, który kieruje większość pomocy do północno-wschodniej Nigerii, Stany Zjednoczone powinny współpracować z organizacjami o szczególnym interesie w całym regionie. Przeprowadzając kompleksową analizę dystrybucji pomocy w USA, Stany Zjednoczone mogą zapewnić maksymalną skuteczność wypłaty pomocy.

USA muszą zrozumieć i przekazać prawdziwą naturę przemocy w Nigerii. Badając sytuację w Nigerii, rząd USA musi upewnić się, że wszystkie regiony kraju są badane w celu usunięcia wszelkich wprowadzających w błąd narracji. Należy przeprowadzić kompleksowe badanie przemocy popełnianej zarówno przez bojowników Boko Haram, jak i Fulani. Dwustronne studium kongresowe na ten temat pomogłoby w osiągnięciu tego celu i poinformowałoby USA o reakcji na sytuację w Nigerii, podobnie jak powołanie specjalnej komisji do bieżącego monitorowania sytuacji.

Aby naprawdę wywrzeć wpływ na region, USA muszą strategicznie zaplanować, w jaki sposób działania mogą wpłynąć na większy region wokół Nigerii, gdzie ich zasoby mogą być skutecznie wykorzystane, i naprawdę zrozumieć przemoc, jaka ma miejsce w tym kraju. Zajmując się tymi wszystkimi czynnikami, USA mogą być wielką pomocą w walce z niesprawiedliwościami, z jakimi regularnie spotykają się obywatele Nigerii.


Akshaya James – jest letnim stażystą w International Christian Concern i absolwentką Southeastern University, gdzie studiowała International Business.


Chrześcijańska Misja Ewangeliczna”FILEO”
br. Waldemar Skworcz-Bednarski


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: