18 stycznia 2022

1 thought on “Nigeria: Kraj męczenników! Dzieci chrześcijan patrzą, jak giną ich rodzice, ponieważ wierzą w Chrystusa.

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

Privacy Policy and Terms & Conditions