Nawrócił się do Jezusa opuszczając Islam. "W zamian" ekstremiści obcięli mu rękę!
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół