Nawrócił się do Jezusa opuszczając Islam. "W zamian" ekstremiści obcięli mu rękę!
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół