Makabryczna historia: 16 tysięcy ciał abortowanych dzieci ukrytych w stalowym kontenerze - Fundacja ”FILEO”
2022-09-26

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół