Leah Sharibu przebywa w niewoli Boko Haram 4 lata, ponieważ odmawia wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej - Fundacja ”FILEO”
2022-10-01

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół