Leah Sharibu przebywa w niewoli Boko Haram 4 lata, ponieważ odmawia wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej - Fundacja ”FILEO”
2023-02-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół