Siedem rodzin z dwóch grup plemiennych zbliża się do permanentnego głodu po tym, jak władze wioski skonfiskowały ich pola uprawne z powodu wiary w Chrystusa.

Siedem rodzin tworzy około 50 osób z plemion Khmu i Hmong.

„Ich wiara jest silna i wszyscy aktywnie służą sobie nawzajem i Panu” – napisał partner VOM. Rodziny przeżywają jednak poważne prześladowania ze względu na swoją wiarę.

Władze zabrały im ziemię i nie pozwalają im uprawiać roli. Kiedy wioska doświadczyła suszy na początku tego roku, rząd rozdał ryż wszystkim oprócz Chrześcijanom.

Władze powiedziały im, że jeśli chcą pomocy, muszą wyrzec się Jezusa.

„Obecnie te rodziny chrześcijańskie znajdują się w tragicznej sytuacji i nie mają co jeść.

Próbowali wykopać ignam oraz polować na zwierzęta z dżungli na sprzedaż, aby zdobyć ryż do jedzenia ”- napisał partner VOM.

  • Ojcze Boże, jesteś naszym żywicielem i posiadasz bydło na tysiącu wzgórz. Proszę, przynieś ulgę tym głodującym rodzinom, które są ci wierne. Wychowuj Chrześcijan, którzy zapewnią tymczasową pomoc, podczas gdy rodziny znajdą trwalsze rozwiązanie. Laurie P – USA
  • Ojcze Niebieski,
    modlimy się, aby strach  tych 7 rodzin zostały uzdrowione w Twoim imieniu, Jezu. Zapewnij im i chroń przed głodem. Twoja manna podtrzymuje. Skazać władze, które prześladują. Pobłogosław te rodziny miejscem pokoju. Duch Święty prowadzi ich w modlitwie i uwielbieniu. W imieniu Jezusa, Amen. Karen G – USA

źródło: icommittopray.com


Darowizna

Print Friendly, PDF & Email

Czas Męczenników

Redakcja: Waldemar Estera Skworcz-Bednarscy (Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza)

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół

KANAŁ NA FACEBOOKU

SuperWebTricks Loading...

Privacy Policy and Terms & Conditions

%d bloggers like this: