Ksiądz zawieszony za wspieranie aborcji, homoseksualizmu i eutanazji!
2022-12-02

Twój komentarz lub modlitwa za prześladowany Kościół